Apmeklē Fonds Kopā mājas lapu www.fondskopa.lv, lai iegūtu detalizētu informāciju par fonda darbību, misiju un mērķiem, kā arī vēsturi un sniegtajiem pakalpojumiem!

Nodibinājums „FONDS KOPĀ” – organizācija, kuras mērķis ir veicināt iespējami pilnīgu cilvēku ar invaliditāti integrāciju, neatkarību un līdzdarbošanos sabiedrībā. Ar izveidoto pieredzi no 1998.gada esam attīstībā esoša organizācija, kas nodrošina cilvēkiem ar invaliditāti pakalpojumu kopumu ar augstu klientu apkalpošanas līmeni un kvalitātes standartiem, kā arī augstu klientu un darbinieku apmierinātības līmeni.

Viena no organizācijas galvenām misijām ir veicināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem:

  • Sniegt atbalstu;
  • Nodrošināt svarīgas infomācijas pieejamību;
  • Sekmēt integrēšanos sabiedrībā;
  • Mazināt sociālo atstumtību.

Mēs darbojamies, ņemot vērā sabiedrības aktualitātes, novitātes, vajadzības un iespējas, kā rezultātā, pēdējo gadu laikā sevi identificējam kā interešu aizstāvības un pakalpojumu sniedzējorganizāciju sekojošās jomās: pakalpojumu sniegšana, līdzdalība publiskā pārvaldē, informācijas pieejamība un vērtību orientācija, neskatoties uz reliģisko piederību. Īpašu uzmanību pievēršam veselīgas, atvērtas un līdzvērtīgas sadarbības veidošanā ar visa veida organizācijām un institūcijām, jo uzskatām, ka ikviena līdzdalība, izpratne par cilvēkiem ar invaliditāti ir orientēta uz mūsu mērķa sasniegšanu, kas veicinātu visas Latvijas harmonisku attīstību integrācijas jomā, kā arī ar starptautiskām organizācijām, kas darbojas invalīdu interešu aizstāvības jomā.

Nodobinājums "FONDS KOPĀ" nodrošina sekojošus pakalpojumus:

Dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem

Dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem- klientiem sniedz psihosociālu atbalstu, attīsta patstāvīgai dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas, veicina nodarbinātību, ceļ klientu izpratni par veselīga dzīvesveida jautājumiem, nodrošina klientiem iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, uzlabojot kopējo dzīves kvalitāti. Augsti izglītoti speciālisti nodrošina klientiem sociālo aprūpi un rehabilitāciju.

Adrese: Raunas 64, Rīga

Tālrunis: 67840295; 29262400

 

Grupu dzīvokļi

Nodrošina diennakts individuālo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem no 18 gadu vecuma un kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

Adrese: Slimnīcas 2, Rīga

Tālrunis: 67436261; 26154081

 

Specializētās darbnīcas klientiem ar garīga rakstura traucējumiem

Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem var iegūt savu pirmo īsto darba pieredzi un darba tirgum nepieciešamās prasmes un iemaņas. Atbilstoši nolikumam, Specializēto darbnīcu galvenais uzdevums ir: (1) nodrošināt personu ar garīga rakstura traucējumiem (klientu) sociālo integrāciju, veicinot amata iemaņu apguvi, (2) apmācot klientu noteiktām amata iemaņām un iegūtās zināšanas pielietot praksē (arodam, noteiktas funkcijas apguve); kā arī (3) organizēt personu ar garīga rakstura traucējumiem (klientu) nepieciešamo praktisko patstāvīgas dzīves prasmju un iemaņu apgūšanu. Šūšanas darbnīcā klienti apgūst šūšanas prasmes un iemaņas, veļas mazgātuvē apgūst tehnoloģijas veļas mazgāšanai un gludināšanai.

Adrese: Slimnīcas 2, Rīga

Tālrunis: 67436261; 26154081

Pirkumu grozs